Jak nakupovat?

1. Jak se orientovat v obchodě

Na titulní straně obchodu je v levém sloupci uprostřed zobrazena struktura oddělení obchodu. Klikáním na jednotlivé názvy těchto oddělení se mezi nimi pohybujete. Poté se Vám zobrazí stručný seznam zboží, které je v tom daném oddělení obsaženo. Jestliže chcete o některém zboží zobrazit detailní informace, klikněte na jeho malou fotografii nebo na jeho podtržený název. Na titulní stranu obchodu se můžete kdykoliv vrátit kliknutím na jeho logo v levém horním rohu obrazovky. Na titulní straně jsou další tlačítka (Jak nakupovat, atd.), která Vám otevřou nové okno s příslušnými informacemi.

2. Jak objednat

a) Nejjednodušší způsob objednání je zatelefonovat na telefonní číslo 604 234 874 (nebo 583 450 084). Zde s Vámi dohodneme veškeré podrobnosti, dohodneme termín dodání, obratem Vám zašleme návrh kupní smlouvy (faxem, mailem), smlouvu si potvrdíme.

b) Nebo můžete jednoduše napsat e-mail na adresu Astra@AstraNet.cz, že si určité zboží přejete dodat (což je nezávazné). My Vám obratem zašleme návrh kupní smlouvy včetně obchodních podmínek. Teprve potvrzením tohoto návrhu se smlouva stane platnou. Táké nám můžete napsat fax na 583 450 086

c) Nebo můžete kliknut na tlačítko *Přidat do košíku*, pak se musíte zaregistrovat jako zákazník, vybrat způsob dopravy a placení a objednávku potvrdit. Objednací tlačítko je na stránce s detaily o výrobku, a to úplně dole. U některých výrobků je možnost výběru některých vlastností či součástí výrobku (např. barvy) - to se provádí taktéž na stránce s detaily o výrobku. Pro zvýšení Vaší i naší bezpečnosti vyžadujeme dodatečné potvrzení objednávky e-mailem. Poté, co vytvoříte objednávku v našem obchodě vám bude zaslána e-mailová zpráva (návrh kupní smlouvy), na kterou je třeba odpovědět ve smyslu potvrzení. Tímto potvrzením uzavíráte kupní smlouvu s dodavatelem ve smyslu Obchodního zákoníku. Bez toho nebude objednávka vyřízena. Jsme si vědomi, že Vám tím přiděláváme práci, ovšem chráníme tak i Vás před doručením nevyžádaných zásilek.

Vážení zákazníci, ať už použijete kterýkoliv způsob,. Ve Vašich údajích musí být uvedeno Vaše telefonní číslo a také PSČ, bez toho je objednávka neplatná. Telefonní číslo vyžadujeme z důvodu kontaktu s přepravcem, který s Vámi po expedici od nás dohodne termín dodání, který Vám bude nejlépe vyhovovat.

3. Technické změny

Vyhrazujeme si právo drobných technických změn. Ačkoliv se maximálně snažíme udržovat veškeré údaje o výrobcích aktuální, tak se může stát, že výrobce provedl nějakou menší technickou změnu, aniž by nám to oznámil.

 

Obchodní podmínky,

které jsou písemnou součástí každé uzavřené smlouvy


1. Adresy, kontakt
Provozovatelem tohoto internetového obchodu je obchodní firma JM4 Trade s.r.o., která zde působí jako prodejce veškerého nabízeného zboží, zajišťuje jeho prodej, záruční servis a náhradní díly. Pozáruční servis zajišťuje výrobce/dovozce dle záručního listu.
Naše adresa: JM4 Trade s.r.o. Dvořákova 6, 789 01 Zábřeh,
zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22117,
tel 583 450 084, fax 583 450 086, e-mail: Astra@AstraNet.cz,
IČ 25854364, DIČ CZ25854364, jsme plátci DPH.

2. Způsob platby
Platbu za zboží vyžadujeme předem (bankovním převodem) nebo platbu v hotovosti při předání objednaného zboží (dobírkou). Při platbě v hotovosti předáváte peníze (kupní cenu) přepravci-řidiči, ten Vám naopak předá stvrzenku o zaplacení, resp. fakturu s platbou za hotové. Prodej na splátky možný není.
Ceny pro Slovensko jsou uvedeny u každého výrobku a jsou konečné, včetně případného dopravného.

3. Doprava
Dodání probíhá na adresu a číslo popisné, udané zákazníkem. Zboží rozvážíme prostřednictvím rozvážkové služby, která používá automobily velikosti AVIA s jedním řidičem. Není povinností řidiče stěhovat zásilky do bytů, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Objednané zboží rozvážíme po území České republiky a Slovenské republiky. Zboží, které Vám bude dodáno ve viditelně poškozeném obalu zásadně nepřebírejte a vraťte jej přepravci a do přepravního listu vyznačte důvod nepřevzetí - "poškozená zásilka". My obratem zařídíme dodání náhradního bezvadného zboží, samozřejmě zdarma. Upozorňujeme Vás, že momentem převzetí zboží (tj. podpisem přepravního listu) na sebe přebíráte riziko za poškození zboží při přepravě a nebude tedy možno následně z tohoto důvodu zboží reklamovat. Proto prosím před převzetím velmi důkladně zkontrolujte úplnost a celistvost přepravního obalu, pak teprve zboží přeberte. V případě nepřevzetí zboží z důvodu poškození při přepravě Vám nebudou účtovány žádné dodatečné náklady. Dále nejpozději do 24 hodin po převzetí zásilky tuto rozbalte a proveďte kontrolu zásilky po rozbalení. V případě poškození pod obalem nás ihned kontaktujte a my zajistíme nápravu. Po této době již není možné reklamaci poškozené zásilky uznat. Vady funkčnosti jsou řešeny v souladu se záručním listem.

4. Dopravné
a) Pokud hodnota objednávky přesahuje 3.000,-Kč s DPH, pak je dopravné zdarma (kromě radiátorů)
b) Pokud hodnota objednávky nedosahuje 3.000,- Kč, hradí dopravné kupující ve výši 150,-Kč s DPH.(kromě radiátorů)
c) Radiátory - osobní odběr:
Radiátory lze odebrat v kterémkoli ze skladů v 18 větších městech. Bližší informace podáme telefonicky. Zde dopravné neúčtujeme.
d) Radiátory - dovoz po ČR:
cena dopravy závisí na hmotnosti a vzdálenosti a obvykle se pohybuje takto:

e)Ceny pro Slovensko jsou uvedeny u každého výrobku a jsou konečné, včetně případného dopravného.

5. Dodací lhůta
5.1. Standardní dodání
V kupní smlouvě bude určeno datum expedice zboží, doručení pak proběhne do 5ti pracovních dní od datumu expedice. Dodací lhůta neběží o víkendech a o svátcích. Standardně se doručuje v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hodin.
5.2. Dodání do 24 hodin
Po dohodě je možno zvolit expresní doručení do 24 hodin od expedice, zde bude zákazníkovi účtován příplatek za expresní dopravu, který závisí na vzdálenosti a není jej možné vyčíslit zde (obvykle se pohubuje okolo 400 Kč)
5.3. Dodání v přesně určený den
Po dohodě je možno zvolit dodání v přesně určený den. Zde bude zákazníkovi účtován příplatek ve výši
628,-Kč pro zásilky 76 - 100kg
793,-Kč pro zásilky 101 -150kg
940,-Kč pro zásilky 151 - 200kg (jiné hmotnosti po dohodě)
5.4. Odpolední dodání
Po dohodě je možno zvolit dodání v odpoledních hodinách, tj. mezi 16:00 a 21:00. Zde bude zákazníkovi účtován příplatek ve výši:
315,-Kč pro zásilky 76 - 100kg
397,-Kč pro zásilky 101 - 150kg
470,-Kč pro zásilky 151 - 200kg (jiné hmotnosti po dohodě)
Pozn. příplatky se v případě jejich kombinace sčítají

6. Reklamační řád
Kupující je v případě reklamace povinen o tom písemně (e-mailem) informovat prodávajícího. V takovém oznámení prosím co nejpodrobněji popište důvod reklamace. My vás pak do tří pracovních dnů budeme informovat o dalším postupu ve vyřizování reklamace. V ostatním se reklamace řídí platnými zákony, zejména pak Zákonem na ochranu spotřebitele.

7. Doklady a záruční listy
Záruční doba je 2 roky, pokud není záručním listem stanoveno jinak. Záruční list bývá součástí dodaného zboží. Pokud není, je lhůta daná daňovým dokladem nebo je zákonná. Dodávka je doručována na doklad „PŘEPRAVNÍ LIST“. Na něm je potvrzeno i přijetí případné dobírky řidičem. Na zboží Vám cca do 14 ti dnů zašleme daňový doklad, který obsahuje i formulaci o potvrzení záručního listu. V případě platby převodem na zálohovou fakturu vystavujeme daňový doklad na platbu, který v případě, že se jedná o dodávku ve stejném měsíci zasíláme spolu s vyúčtovaní fakturou. Pokud se měsíce liší, zasíláme doklad o platbě zvlášť.

8. Ochrana údajů
Provozovatel obchodu se tímto neodvolatelně zavazuje, že Vaše osobní údaje nepoužije k jiným účelům, než je plnění Vašich objednávek, zejména se pak zavazuje, že tyto údaje nepředá cizí osobě, a to ani za úplatu, ani zdarma. Provozovatel tohoto obchodu je registrován státním Úřadem pro ochranu osobních údajů.

9. Odstoupení od smlouvy

  • Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy do 14ti dní od převzetí zboží, a to bez udání důvodu. V takovém případě je kupující povinen: (a) o tom nejprve řádným písemným způsobem informovat prodávajícího na adrese dle čl. 1. těchto Obchodních podmínek (b) poté nepoškozené a nepoužité zboží zaslat na své náklady v původním obalu a s prodejními doklady (kromě faktury/dokladu o zaplacení) na adresu prodávajícího (dle faktury). Jestliže jsou tyto podmínky splněny, pak prodávající vrátí kupní cenu kupujícímu na jeho účet do 30ti dní od zpětného převzetí zboží.
  • Při odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího má prodávající právo požadovat úhradu přepravních nákladů na kupujícím.
  • Od kupní smlouvy lze odstoupit jen částečně (v části dodaného zboží), ale jen po dohodě obou smluvních stran. V případě částečného odstoupení od smlouvy (například vrací se jen kouřovody) má prodávající nárok na úhradu paušální částky 250,-Kč sloužící k zaplacení přepravného a manipulačních nákladů.

  • Uvítáme všechny Vaše náměty na další zlepšování námi nabízených výrobků a služeb.