Vytápěcí schopnost - volba správného výkonu

U kamen a krbů výrobci orientačně udávají vytápěcí schopnost. To jest objem prostoru, který jsou kamna nebo krb schopné vyhřát v závislosti na svém výkonu. Tento údaj je potřeba chápat jako orientační, protože ve skutečnosti silně závisí na tepelně-izolačních vlastnostech vašeho domu (izolace objektu) a také na podnebí oblasti, ve které váš dům stojí. Nejpřesnější údaje o tepelných ztrátách Vašeho domu by měly být uvedeny v projektové dokumentaci k domu. Pokud je nemáte, tak jsme zde připravili několik metod, jak zjistit správný výkon kamen/krbu, která se chystáte pořídit.

Určení správného výkonu pořizovaných kamen/krbu je mimořádně důležité a v žádném případě neplatí heslo "čím více tím lépe"! Dokonce je to naopak. Proto, prosím, tomuto textu věnujte patřičnou pozornost.

Následující metody je možné použít pouze v případě, že kamna/krb jsou doplňkovým zdrojem vytápění. Pokud ne, tj. kamna/krb jsou hlavním zdrojem vytápění, pak doporučujeme nechtat si projektantem zpracovat projekt vytápění. To se týká i případu, kdy plánujete vytápět akumulační nádrž.

Než se pustíte do níže uvedených výpočtů potřebného výkonu, tak uvodní představu o výběru krbových kamen si můžete udělat v našem rozhovoru pro renomovaný časopis Tvůj dům. Celý článek naleznete zde.Jaký druh kamen či krbu plánujete pořídit?Upozornění:
Na uvedených stránkách probíhají výpočty ve vložených funkcích, což některé citlivější prohlížeče (chrome) a citlivější antivirové programy mohou vyhodnotit jako nebezpečné. Mohou se Vám zobrazovat hlášení, že stránka je útočná a nebo nebezpečná. Ve skutečnosti to tak vůbec není a na uvedené stránky můžete vstoupit naprosto bez obav.(c) AstraNet.cz