Sálání Konvekce

Princip
Sálavá kamna jsou jednoplášťová a fungují tak, že oheň ohřeje stěny kamen, ty pak vyzařují teplo dál do místnosti. K sálání dochází i sklem ve dvířkách. Konvekční kamna jsou dvouplášťová a fungují tak, že spodem kamna nasávají studený vzduch od podlahy do prostoru mezi dva pláště kamen. Tam se vzduch ohřeje a stoupá ke stropu. Tím se v místností vytváří přirozená cirkulace vzduchu. Sklem dvířek dochází i k hřání sáláním.
viz. obrázek níže
Použití
 • jako jediný zdroj tepla pro vytápění jedné místnosti
 • jako druhotný zdroj tepla pro přítápění v jedné místnosti
 • jako jediný zdroj vytápění v obytných i rekreačních objektech
 • nebo jako druhotný zdroj tepla pro "přitápění" v trvale obývaných objektech
 • vyhřeje rovnoměrně i více místností přes otevřené dveře
 • Výhody
 • "živočišnější" teplo, kamna je v místnosti více znát.
 • hřejí rychleji
 • teplo je rovnoměrnější
 • vyhřeje i vedlejší místnosti
 • nižší teplota povrchu kamen - bezpečnější zejména pro děti
 • Nevýhody
 • vyhřejí pouze jednu místnost
 • vysoká teplota povrchu kamen
 • nerovnoměrné teplo (u kamen je výrazně tepleji než na druhé straně místnosti)
 • složitější výroba / vyšší cena
 • Obrázek
  vlevo sálání, vpravo konvekce