Co je dochlazovací smyčka?

Podle nových předpisů musí být od roku 2003 všechny nově vyrobené kotle vybaveny tzv. "dochlazovací smyčkou". Je to bezpečnostní zařízení, které zabraňuje přetopení kotle a následným škodám na majetku či zdraví. Opatření bylo vyvoláno tím, že v dnešní době se víc a víc používá okruhů ústředního vytápění s tzv. nuceným oběhem, kdy je teplá topná voda poháněna elektrickým oběhovým čerpadlem. V momentě výpadku elektrického proudu pak hrozí, že horká voda v kotli se nebude dostatečně ochlazovat přes radiátory, začne v kotli vařit a vznikne velké množství páry, které může potrhat trubky, kotel, popř. způsobit výbuch.

Dochlazovací smyčka funguje tak, že v kotli nebo těsně za ním je instalována nějaká spirálová trubice, která prochází horkou vodou na výstupu z kotle. Tato trubice se na jedné straně připojí k vodovodu a na druhé straně se vyvede do odpadu. Ale ještě mezi hadici z vodovodu a kotel se připojí termostatický ventil s čidlem. Právě tento ventil funguje tak, že normálně je zavřený, ale když zjistí, že v kotli je 95oC nebo víc, tak se otevře a pustlí do smyčky studenou vodu z vodovodu. Tato voda prochází smyčkou a tím ochlazuje topnou vodu v kotli, přičemž se s topnou vodou nemíchá. K ochlazování dochází přes stěny smyčky. Tato chladicí voda pak z kotle vychází ohřátá a nějakou hadicí je vedena do odpadu. Není vůbec nutné, aby odpad byl pod úrovní kotle. Hadici s odvodem vody můžete vyvést třeba do umyvadla ve sklepě.

Velmi zjednodušeně řečeno: dochlazovací smyčka se zapojuje podobně jako automatická pračka, navíc je tam pouze termostatický ventil. Je ještě vhodné před termostatický ventil umístit vodní filtr, aby se do ventilu nedostaly případné nečistoty z vodovodu. (Pozn. někteří výrobci dodávají kotle už i s tímto ventilem, jiní bez něj. ) Jako jeden z možných ventilů lze použít například STS20 MTR - 3/4, bližší informace o ventilu

Tento text má pouze obecný vysvětlující charakter a nenahrazuje návod k montáži. Přesný návod k zapojení se u jednotlivých kotlů nepatrně liší, je však vždy u kotle uveden v "Návodu k montáži". Proto při montáži dbejte pokynů výrobce.

Lepší představu o funkčnosti smyčky vám může dát následující obrázek.